Alleen zijn

Gemaakt aan de hand van een artikel over het niet alleen kunnen zijn.

Made after an article about being unable to be all by your self.