top of page
geluk.png

geluk.png

Tijdens mijn minor Arts&Urbanism heb ik mij beziggehouden met anonimiteit en de dubbele moraal hiervan. Aan de ene kant kun je anonimiteit in een grote stad als iets prettigs ervaren, anderzijds kan het lijden tot bijvoorbeeld eenzaamheid. Naar aanleiding van dit thema heb ik dan ook enkele illustraties gemaakt.

During my minor Arts&Urbanism my focus was on anonimity and it's two sides. On the one hand you can perceive anonimity in a big city as something pleasant but on the other hand it can cause loneliness for example. In response to this theme I created some illustrations.

bottom of page